Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- SΕRVICE

ΣΚΑΜΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς στις καλύτερες τιμές

Καλάθι αγορών!!!

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε Μηχανήματα Καθαρισμού, Ηλεκτρικά Εργαλεία, Βιομηχανικά και Δομικά Μηχανήματα, Εργαλεία Χειρός, Εργαλεία και Μηχανήματα Κήπου & Δάσους, μεγάλων εταιρειών όπως η Karcher, Makita, Lam, MakTek, BetaTools, Dolmar,  Pft, Husqsvarna κ.α.

Εγγύηση Προϊόντων

E-mail Εκτύπωση PDF
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
 
Αναλαμβάνουμε την εγγύηση των μηχανημάτων & εργαλείων σύμφωνα με τις νομικές / εθνικό-ειδικές οδηγίες.

Ζημιές προερχόμενες από φυσική φθορά, υπερφόρτιση ή ακατάλληλη μεταχείριση αποκλείονται από την εγγύηση.
 
 Σε περίπτωση προβλήματος παρακαλούμε να στείλετε το μηχάνημα, συναρμολογημένο, μαζί με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσεως που βρίσκονται στην συσκευασία κάθε εργαλείου), στα γραφεία μας : Καλλέργη & Δημάδη, ΤΚ301 00 Αγρίνιο, ή με μεταφορική στο Αγρίνιο, αφού πρώτα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση της «Καλής Λειτουργίας».

1. Εκτός από την έγκριση του εξουσιοδοτημένου service σαν συνοδευτικά για την εγγύηση είναι απαραίτητα : Τιμολόγιο πώλησης του εργαλείου και συμπληρωμένο με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, το πιστοποιητικό εγγύησης που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσεως κάθε εργαλείου.
2. Δεν καλύπτονται με εγγύηση τα εργαλεία που δίνονται για ενοικίαση.
3. Δεν καλύπτονται με εγγύηση εργαλεία που επιχειρήθηκε η επισκευή τους από άτομα μη αναγνωρισμένα από τους προμηθευτές μας.
4. Χρήση οποιουδήποτε μη γνήσιου ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει ζημίες και κίνδυνο για τον χρήστη, ζημιές που δεν αναγνωρίζονται ως εγγύηση.

Περαιτέρω, σας παρουσιάζουμε τις εγγυήσεις που διαθέτει η κάθε εταιρεία- προμηθευτής μας :

Karcher

Οι παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με την έκταση, την χρονική διάρκεια, και τις προυποθέσεις της παρεχόμενης εγγύησης, ισχύουν για την Ελλάδα.

Ι. Διάρκεια και Έναρξη της Εγγύησης

α. Καταναλωτικά προιόντα

* § 24 μήνες εγγύηση (για ερασιτεχνική χρήση ή χρήση από ιδιώτες)

β. Επαγγελματικά προιόντα

* § 12 μήνες εγγύηση

Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού).

ΙΙ. Περιεχόμενο και έκταση της Εγγύησης

* § Το προιόν που έχει αγορασθεί είναι καινούργιο.
* § Εντός του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης, για σφάλματα που αφορούν στο υλικό, την συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προιόντος, παρέχουμε δωρεάν επισκευή δηλαδή επαναφορά στην κανονική λειτουργία χωρίς χρέωση ανταλλακτικών ή εργασίας.
* § Για επισκευές εντός του χρόνου της εγγύησης δεν αναλαμβάνουμε κανένα κόστος για δανειζόμενα μηχανήματα αντικατάστασης.
* § Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος, από την μή λειτουργία του μηχανήματος λόγω βλάβης.


ΙII. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω:

* § Φυσιολογική φθορά
* § Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, ιμάντες, ελαστικοί τροχοί, κλπ.).
* §  Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.

* § Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
* § Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
* § Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. έπαγγελματική χρήση καταναλωτικών προιόντων).
* § Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
* § Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από την Kärcher ή βλάβη που έχει προκύψει από επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Kärcher.
* § Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
* § Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
* § Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
* § Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.
* § Βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.
* § Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κ.λ.π.
* § Βλάβη που προκύπτει από την χρήση αλμυρού νερού, νερού όσμωσης στα πλυστικά μηχανήματα, ή χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν κατασκευάζεται από την Kärcher.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καταναλωτικά προιόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και ως εκ τούτου έχουν 12 μήνες εγγύηση.

Αντίστοιχα καταναλωτικά προιόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν αντίστοιχα 24 μήνες εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση είναι στην απόλυτη κρίση της εταιρείας ο τρόπος χρήσης, ή η Kärcher διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να κρίνει τον τρόπο χρήσης ανά περίπτωση (η απόδειξη ή το τιμολόγιο είναι απλή ένδειξη).

IV. Υποχρεώσεις αγοραστών

Για να αποκτήσει ο αγοραστής τα πλεονεκτήματα της εγγύησης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

* Να προσκομίσει το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς σε οποιοδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Kärcher.
 * Να μας στείλει τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωνοντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην "Επικοινωνία"  της ιστοσελίδας μας
* Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ KARCHER

ISO 9001-2000 Η Kärcher Α.Ε.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001-2000.

AQAP 2110 Η Kärcher Futuretech GmbH έχει πιστοποιηθεί από το NATO για πέντε έτη κατά το AQAP 2110 το οποίο βασίζεται στα στάνταρντ του DIN EN ISO 9001:2000.

ISO 9001-14001 Η Alfred Kärcher GmbH & Co KG έχει πιστοποιηθεί κατά το ISO 9001:2000 και κατά το ISO 14001:2004.

 

Makita

Η εγγύηση έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία του τιμολογίου πώλησης του εργαλείου. Η αντιμετώπιση των εγγυήσεων σχετικά με τα προϊόντα της Makita γίνεται με το κριτήριο της τεχνικής υποστήριξης των εργαλείων γι'αυτό το λόγο εφαρμόζονται οι παραπάνω κανονισμοί.

 

PFT


Husqvarna

 

Maktec

 

Lam

 

BetaTools

 

Dolmar

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 28 Μάιος 2010 11:49 )  

Προϊόντα